Engelliler Bilişim ve İstihdam Projesi (EBİP)

Proje Adı : ENGELLİLER BİLİŞİM VE İSTİHDAM PROJESİ (EBİP)

Uygulama Yeri : Türkiye Geneli

Konusu: Engellileri uzaktan eğitim tekniği ile evlerinde eğitmek ve ev ofis olarak istihdamlarını sağlamaktır.

Projenin Maliyeti: 50 BİN EURO

Projenin Özeti :
Uzaktan eğitim tekniği; Engelli bireylerin İş dünyasında geçerli olacak mesleki formasyon ve eğitimlerini ile rehabilitasyonlarını sağlamayı amaçlar. Bilişim teknolojilerini kullanarak, Bilgisayar İşletmenlik, web tasarım kursu ve Eğitim Destek (Danışmanlık) hizmetleri verilmesi ve bu kurslar sonunda engelli bireylerin istihdam edilmeleri ve ekonomik bağımsızlıklarını kazanmaları amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında engellilerin topluma entegre olmaları ve rehabilitasyonları sağlanarak bu anlamda önemli çalışmalara imza atılacaktır. Bilgisayar kullanabilen engelliler evlerinde “e-learning” hizmeti ile eğitileceklerdir. Verilecek mesleki eğitim ile bilgi ve becerileri gelişen engellilerin, istihdamına yönelik fırsat eşitliği sağlanacaktır. Projenin hedef kitlesi; Bedensel engelliler, İşitme engelliler, eğitilebilir ve öğretilebilir düzeydeki zihinsel engelliler ile süreğen hastalığı olan gruplar oluşturmaktadır.

Genel Durum: Ülkemizin en büyük sorunu işsizliktir. Özellikle engellilerin işe yerleşmelerinde sorunlar ortaya çıkarmaktadır. İşsizliğin giderek arttığı ülkemizde istihdam açığı vardır bu özürlülerde daha fazladır. Başbakanlık Genelgesi ile 2005 yılı “Özürlülerin İstihdam Yılı” ilan edilmesi, Başbakanlık Genelgesi ve Özürlüler İdaresi Başkanlığının Kısa, Orta ve Uzun vadeli 10 maddelik eylem planı ve yeni kanunlaşan Özürlüler Yasasında, özürlü bireylerin istihdamı ile ilgili yeni tanımlar getirmesi, özürlü bireylerin istihdamının sosyal rehabilitasyon içerisinde gelişen bilişim ve ileri teknolojiler ile bilimsel yaklaşımların benimsenmesi bu projenin gerekçesini oluşturmaktadır.

Hazırlık Çalışması: Bu Proje, bir Sivil Toplum Kuruluşu olan GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ tarafından oluşturulmuştur. Gönüllü Eğitimciler Derneğinden beş kişilik bir ekip, özel sektör girişimcileri ve hedef kitleden temsilcilerin de katılımı ile ön hazırlık toplantıları yapmış, araştırmalar ve çalışmalar neticesinde proje hazırlanmasına karar verilmiştir. Özürlü bireylerin topluma entegrasyonunun sağlanması için Engelliler Bilişim ve İstihkam projesi kapsamında Bilişim Teknolojileri içeren eğitimlerin verilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Fikir ortaya çıktıktan sonra proje hazırlama komisyonu tarafından araştırılmış ve tartışılmıştır. Son olarak, bu fikrin bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Gönüllü Eğitimciler Derneği’nin kuruluş amacına da paralellik göstermesi ve tüzüğünde belirtilen çalışma konularına uygun olması nedeniyle bu proje oluşturulması yoluna gidilmiştir.

Türkiye genelinde vasıfsız olduğu için özürlülerin istihdam imkanları bulunmamaktadır. Zira birçok işletme sahibi ile bire bir yapılan görüşmelerde, özürlülerin iş ve istihdamının çok zor neredeyse imkansız olduğu görülmektedir. Büyük ölçekli şirketler veya küçük ölçekteki şirketlerin tam zamanlı eleman istihdam etmektense parça başı veya part taym iş verme veya hizmet alımı şeklinde özürlülerin çalıştırılması daha cazip gelmektedir. Bu yüzden Hedef kitle açısından uzaktan eğitim tekniği ile evlerinde bilişim teknolojileri ve meslek öğrenmeleri sonucunda işe gitmeden kendi evlerinde ev ofis şeklinde çalışma imkanına kavuşacaklar.

Eğitimler:

Proje kapsamında 2 tip eğitim planlanmıştır:

1.Temel Bilgisayar Eğitimleri: Bu eğitimler özellikle engelliler için kendilerini ifade edebilecek ve daha teknik sayılan eğitimler içinde temel teşkil edecektir.
2.Web Tasarım Eğitimleri: Günümüz şartlarında sadece temel bilgisayar eğitimi almak kalıcı istihdam edilebilirlik için yeterli olmadığı bir gerçektir. Bu durum piyasanın analiz edilmesiyle açıkça görülecektir. Bu nedenle projede kalıcı istihdamı sağlayacak nitelikte yöntem olarak paket eğitimler verilecektir.
Yararlanıcılara Web portalı hizmeti ile istihdam imkanı sağlanması
Yararlanıcılar belli bir eğitimden sonra bu alandaki işyerleriyle buluşturulacak, iş hayatına uyumu sağlanacak, istihdam edilebilirlikleri artırılacaktır. Home ofis iş olanakları portal vasıtasıyla duyurulacaktır.

Beklenen Sonuçlar

-Hedef kitlenin iyileştirme sonuçları:
Gönüllü Eğitimciler Derneğinin hazırlamış olduğu proje Ülke Genelinde geçerli olacaktır. Bilişim Teknolojileri programlarını alabilmeleri için gerekli olan temel bilgisayar derslerini gören katılımcılar ulusal düzeyde geçerli sertifika alabileceklerdir. Eğitim Destek Hizmeti sonucunda kendilerine olan güvenlerini kazanmış, insan ilişkilerinde etkili ve sosyal hayatta da başarılı olacaklardır. Bu eğitimler sonucunda reel sektörün aradığı nitelikleri kazanmış olup yurt genelinde istihdam imkanlarını elde edeceklerdir. Özürlüler toplumda işsizlikten kaynaklanan sorunları ve sıkıntıları aşabilecek hatta kendi işyerlerini kurarak üretime katkı sağlayacaklardır.

-Bilgisayarlı Danışma Merkezi: Gönüllü Eğitimciler Derneği’nin katkılarıyla ve Proje yürütme ekibince oluşturulan materyallerle Bilgisayarlı Danışma Merkezine katkıda bulunulacaktır. İleride gelecek talepler doğrultusunda Danışma Merkezimiz bu alanda eğitime devam ederken benzer faaliyetlerde de aktif katılımlarda bulunacaktır.

-Yapabilme Bilgisi( know-how): Proje yürütme ekibi bir yıllık süreç sonunda var olan tecrübesine katkı sağlayacak deneyimleri elde etmiş olacaktır. Katılımcılardan alınan CV ve bu doğrultuda oluşturulan işsiz özürlü profili veritabanı doküman olarak derneğimiz bünyesinde bulundurulacak ayrıca Bilişim Teknolojileri Eğitim materyalleri de edinilmiş olunacaktır. Bu kazanımlar sonucunda nihai rapor web sitemizin sayesinde basın, kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları bilgilerine sunulacak , benzer faaliyetler için yol gösterici olacaktır.

Kısa ve uzun dönemde beklenen etki:

Özürlü bireylere verilecek “Engelliler Bilişim ve İsdihdam Projesi“ ile Toplumdaki özürlü bireylerin istihdam oranlarını artırıp nitelik kazandırma amacı taşımaktadır. Bu proje sayesinde, hedef kitle teorik ve pratik olarak bilişim sektörünün istediği düzeye gelecek bilgi ve kişisel gelişimlerini tamamlamış olacaklardır. Bunun sonucunda ülke genelinde en büyük problemi oluşturan işsizlik sorununun çözümünde bir adım atılmış olunacaktır.
Projede belirtildiği gibi, çeşitli alanlarda veritabanları oluşturulacaktır. Bunlar katılımcı profillerine ait veritabanı, katılımcıların eğitimlerinden oluşturulan veritabanı, katılımcıların özelliklerine ait bilgiler, verilecek programlara ait dokümantasyonlardan oluşan veritabanı v.b. Bu materyaller Gönüllü Eğitimciler Derneği bünyesinde bulundurulacak gelişmeler ve yeni bilgilerle desteklenecektir. Proje sonunda Derneğimiz Bilişim Teknolojileri Eğitiminde yukarda belirtilen materyaller dışında laboratuar merkezi kazanacak, bu somut kazanımlar dışında, bu konuyla ilgili yeteri düzeyde bilgi ve tecrübede edinecektir. Sonraki süreçte bu kazanımlar doğrultusunda Gönüllü Eğitimciler Derneği yönetiminde hedef kitle yararına sunulacaktır.
EBİP Engelli Bilişim ve İsdihdam Projesi ile ilgili olarak Dernek Olarak Çalışmalarımız devem etmekte olup, proje hakkında görüş, öneri ve katkılarınızı bekler saygılar sunarım.

NADİR TATLIPINAR

GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ EĞİTİM VE PROJEDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISI