Bağımlılığı Azaltma ve Temiz Toplum Projesi

GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİNDEN GELİŞEN BAĞIMLILIĞI AZALTMA VE TEMİZ TOPLUM PROJESİ

PROJENİN AMACI; Toplumda gelişen madde bağımlılığı (Tütün ve Alkol) hakkında toplumun bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Tütün ve Alkol ile ilgili politikaların oluşturulması ve uygulanması, özellikle gençleri bu konuda bilinçlendirmek için her zaman başvurulan yöntemlerin dışına çıkarak, ilgilerini çekecek biçimde onlarla iletişim halinde bir tiyatro oyunu sergilerken, VCD hazırlamak, kısa filmlerle sinema salonlarında ve televizyonlarda v.b. Çizgi filmlerle de çocuklara ulaşılarak Ulusal Yayın Yapan TV’lerde göstermek. Basın ve iletişim araç ve gereçleri ile yani Yazılı, Sözlü, Görsel v.b. yayın kuruluşları ile geniş kitlelere ulaşarak toplumun bilinçlenmesi sağlanacaktır. Bu amaçla programları, posterler, broşür ve kitap veya kitapçıklar yoluyla halk bilinçlendirilmesi ve eğitimi yapılacak. Pasif tütün içicileri korunması ayrıca sigarayı bırakmak isteyenlere destek olmak amaçlanmaktadır.

HEDEF KİTLE: Tütün ve alkol içicileri ile Olası içiciler ve Özellikle Gençler ve Çocuklardır

UYGULAMA PLANI VE ZAMAN ÇİZELGESİ: Proje 2006 Temmuz ayında başlayıp 12 aylık bir süreyi öngörmektedir. Proje 2007 Temmuz ayında bitmesi planlanmaktadır.
BEKLENEN SONUÇ: Yapılacak çalışmalar sonucu bağımlı sayısında azalma sağlanacak, Çocukların bilinçlendirilmesi sonucu Sigara ve Alkol içmesine asgariye indirilecek, içmeyenlerin koruma, erişkinlere bilinçli karar verecek seçenekleri sunma, Tütün ve alkolü bırakmak isteyenlere destek olunacaktır.
PROJENİN ÖZETİ: Bu proje ile Ülkemizde artan bağımlılığın yaş ortalamasıyla doğru orantılı olarak artmasından dolayı gerekli görülmüştür. Bunu da küçük yaşlarda verilecek düzgün bir eğitim ve doğru kurulan bir iletişimle gençlere aktarmak uzmanlarında saptadığı bir yol olarak görülmektedir. Özellikler Tiyatro ve Spor yönlendirmeleriyle bir yandan bunun zararlarını ve eğitimini verirken bir yandan da aktif olarak (uğraşı amaçlı) spor ve diğer sanat dallarına yöneltilerek son dönemdeki bağımlılığın yayılma hızını keserek bölgemizde geriye doğru yol alacağını amaçlamaktayız. Bu faaliyetleri genişleterek artırırken devamlılık sağlayacak ve çevre bölgelere de örnek olacak bir yapılaşmaya gidileceğinden kuşku duyulmayacaktır. İletişim kanallarının aktif olarak kullanılacağı ve projenin sadece bölgesel uygulanıp tüm Türkiye de duyurulacaktır.

GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ