DERNEK ÇALIŞMA KONULARI VE FAALİYETLERİNDEN BAZILARI

Dernek amacı doğrultusunda aşağıdaki Faaliyetlerde bulunur.

Dernek Tüzüğü Madde 4

Yardıma muhtaç ve mağdur durumdaki öğrencilere yardım etmek için eğitim ile ilgili her türlü çalışmalar yapar, yaptırır ve bu amaçla yapılan çalışmalara katılarak destekler.

-Toplumda eğitim düzeyinin yükseltilmesi için eğitim ile ilgili yurt içi ve dışında her türlü araştırma ve inceleme v.b. faaliyetler ile eğitimle ilgili her türlü; konferans, sempozyum, şura, panel, seminer, toplantı, etkinlik ve organizasyonlar düzenler. Eğitim ve Sağlık, Sanat ve Kültür ile Spor ve Müziğin her alanında danışmanlık hizmeti alır ve verir.

-Ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak her türlü sosyal amaçlı çalışmalarda bulunur. Bu amaçla, Yurt içinde ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm; Kamu, Özel Sektör, Yerel Yönetimler, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler ve Her türlü Meslek Odası Kuruluşları ile ortak çalışmalar ve Projeler yapar ve uygular. Her türlü sosyal ve kültürel çalışma ve faaliyetlere katılarak destekler.

-Eğitim ve Sağlıkla ilgili her türlü anket, araştırma ve bilimsel çalışma ile incelemeler yapar veya yaptırır, yapılan çalışmalara katılarak destekler. Ayrıca sağlıkla ilgili her türlü Arge çalışmaları yapar veya yaptırır.

-Toplumun eğitim standardını geliştirmek için toplumda yardımlaşma ve dayanışmayı teşvik eder ve bu alanda her türlü faaliyet, etkinlik ve çalışmalarda bulunur.

-Eğitim, Kültür, Sanat, Spor ve Sağlıkla ilgili her türlü etkinlik ve faaliyetlerde bulunur bunlarla ilgili her türlü kulüp ve zümre gibi çalışma ve organizasyonlar düzenler. Bu alanda yapılan her türlü çalışmalara katılarak destekler. Danışmanlık hizmeti alır ve Danışmanlık hizmeti verir.

-Her türlü yazılı, görsel, sesli, elektronik vs. yayınların basımı-yayımı veya satın alınması ile ilgili tüm iş ve işlemleri yapar, yaptırır.

Bir Sivil Toplum Kuruluşu olan Gönüllü Eğitimciler Derneği eğitim alanında faaliyet göstermekte ve Dernek yönetici ve çalışanları tamamen gönüllülük esasına göre hiçbir ücret almadan gönüllü olarak çalışmaktadırlar.